Allmänna Köpvillkor

Allmänna köpvillkor för Ikona Dance Studio


1 KÖP AV KURS

Du kan köpa danskurser genom att besöka schemat och lägga till dem i varukorgen. Endast kortbetalning accepteras.

För elever under 18 år krävs godkännande från en målsman, och målsmans uppgifter måste fyllas i för att slutföra köpet. Genom att markera avtals rutan godkänner du våra allmänna villkor och ingår ett bindande avtal. Vänligen läs noggrant igenom våra allmänna villkor innan du genomför köpet, eftersom det är bindande.


2 ÅNGERRÄTT FÖR KÖP ONLINE

Vid onlineköp på Ikona Dance Studio följer vi lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter köpet utan att ange någon anledning. Om du vill utnyttja ångerrätten måste du skicka in ditt meddelande om att ångra avtalet via e-post till helena@ikonadancestudio.com inom 14 dagar efter köpet.

Om du åberopar ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) kommer Ikona Dance Studio att återbetala kursavgiften utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från den dag då vi får kännedom om ditt beslut att ångra avtalet. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde, om inget annat uttryckligen har överenskommits.

Om kursen har påbörjats under ångerfristen kommer Ikona Dance Studio att återbetala den erlagda avgiften minus kostnaden för påbörjade kurser och genomförda lektioner enligt §3 vid den tidpunkt då ditt meddelande om att ångra avtalet inkommer.

För att begära ångerrätt måste du skicka en e-post till den tidigare angivna e-postadressen. Observera att det är ditt ansvar att se till att e-postmeddelandet når oss i tid. Vi skickar alltid en bekräftelse via e-post när vi har tagit emot din begäran om ångerrätt/återbetalning. Vänligen kontakta oss omedelbart om du inte får en bekräftelse, eftersom begäran inte träder i kraft förrän vi har bekräftat ditt e-postmeddelande. Därefter är det ditt ansvar som kund att se till att de uppgifter som krävs för återbetalning skickas till oss via e-post inom skälig tid. Återbetalning kan inte göras när en specifik termin har avslutats.


3 VÄRDE AV DINA KURSER, GÄLLER FÖR ALLA TYPER AV ÅTERBETALNING

En enskild lektion har ett värde av 180 kr, vilket innebär att våra 12-veckors kurser är rabatterade. Det betyder att värdet av de genomförda lektionerna kan överstiga den faktiska kostnaden för den köpta kursen efter ett visst antal veckor. Redan efter den 7:e lektionen har värdet av kursen förbrukats. I dessa fall är ingen återbetalning möjlig eftersom rabatten inte är återbetalningsbar.

Vid en aktuell återbetalning kommer vi att dra av 180 kr per passerad lektion och vecka enligt §3. En administrativ avgift på 300 kr tillkommer för påbörjade kurser på grund av värdeminskning. En påbörjad kurs innebär att kursen har påbörjats och att du har tilldelats en plats på kursen, oavsett om du närvarar eller inte.


4 ÄNDRINGAR OCH EVENTUELL NEDSTÄNGNING AV KURSVERKSAMHETEN PÅ GRUND AV MYNDIGHETSBESLUT (PANDEMILAGEN)

Ikona Dance Studio förbehåller sig rätten att ändra tid, dag, dansstil, lärare och lokal om det blir nödvändigt samt att skjuta upp kursstarten för HT23. Kursstarten kan flyttas fram högst fyra veckor, och efter det har du som kund rätt till full ersättning.

Om vi tvingas stänga ner verksamheten under pågående termin kommer du som kund att få återbetalning för återstående värdet enligt §3, med undantag för den administrativa avgiften.

Återbetalningen kommer att genomföras inom 4 månader från och med verksamhetens nedstängning.


5 SKADA ELLER SJUKDOM UNDER EN LÄNGRE PERIOD

Vid skada eller längre sjukdom, vänligen kontakta oss så snart som möjligt för att inleda en dialog och förståelse för situationen i ett tidigt skede. Efter det ska ett läkarintyg skickas till oss inom 2 veckor. Begäran om återbetalning måste göras via e-post. En avräkning görs för påbörjade kurser och genomförda lektioner enligt §3.


6 PERSONUPPGIFTER / GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Vi samlar in uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, samt vilka kurser du deltar i hos oss, i samband med ditt köp av kurs på Ikona Dance Studio.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Ikona Dance Studio värnar om din personliga integritet och prioriterar skyddet av all information du delar med oss. Vi följer lagar och regler som finns för att skydda din integritet, och endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen, som lagras i vårt datasystem.

Den information som vi har om dig är densamma som du har använt dig av vid köp av en danskurs. Vi använder uppgifterna i vårt administrativa arbete och för att kunna skicka fakturor och annan information som rör dina valda kurser under kursens gång, samt marknadsföringsmaterial som rör Ikona Dance Studio.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. Radering av personkonto kan inte ske under en termin där du har aktiva kurser.


7 FORCE MAJEURE

Ikona Dance Studio ansvarar inte för hinder eller begränsningar av träningsmöjligheter som beror på omständigheter utanför vår kontroll och som skäligen inte kunde förutses, undvikas eller övervinnas. Exempel på sådana omständigheter kan vara vatten- och brandskador, strejker, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller andra omständigheter som vi inte kan påverka och som hindrar oss från att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter. Sådan befrielse från skyldigheter gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Vi kommer att informera den andra parten omedelbart om det föreligger omständigheter som kan leda till tillämpning av denna bestämmelse.

unsplash